GA “Kengo Kuma Jyu-taku rashisa”

GA “隈研吾 住宅らしさ”

GA “隈研吾 住宅らしさ”
Kengo Kuma
GA
2013
JAPAN


“Kengo Kuma Jyu-taku rashisa” was published by GA.

GA web site