Hiroba

広場

hiroba (広場)
Kengo Kuma, Hidenobu Jinnai
Tankosha
2015.4
Japan