Hiroba

広場

hiroba
広場
Kengo Kuma, Hidenobu Jinnai
Tankosha
2015.4
Japan