Kisou Isan II

奇想遺産II 世界のとんでも建築物語

Hiroyuki Suzuki, Kengo Kuma, Kazukiyo Matsuba, Tadakazu Kimura, Terunobu Fujimori
Shinchosha Publishing
2008.10
Japan
Buy this Book