PLOT 06 KENGO KUMA

PLOT 06 KENGO KUMA

PLOT06
Kengo Kuma, Hidenobu Jinnai
GA
2015.3
Japan