Daiwa Shobo “Kengo Kuma Boku no Basho”

大和書房 “僕の場所”

大和書房 “僕の場所”
Kengo Kuma
Daiwa Shobo
2014
JAPAN


“Kengo Kuma Boku no Basho” was published by Daiwa Shobo.

Daiwa Shobo web site