Kenchikuka, Hashiru (paperback edition) | Kengo Kuma and Associates

Kenchikuka, Hashiru (paperback edition)

2015.8
Shinchosha
Japanese
9784101200361