Kenchikuka, Hashiru (paperback edition)

2015.9
Kengo Kuma
Shinchosha
Japanese
9784101200361