Nihon no Kenchiku

2023.11
Kengo Kuma
Iwanami Shoten
Japanese
9784004319955