Tokorozawa Sakura Town Musashino Reiwa Shrine | Kengo Kuma and Associates
©Okamoto Photo Atelier

Japan 2020Tokorozawa Sakura Town Musashino Reiwa Shrine

2020.10
Saitama
Religious
Completed
360
2F / 1BF
Publication GA DOCUMENT 158 , Shoten Kenchiku 2021/03 Vol:66 No.03 , Nikkei Architecture 2021/01/14 No.1183 , GA JAPAN 168 , Shinkenchiku 2020/12 , Nikkei Architecture 2020/08/27 No.1174